بخشنامه اعزام دانش آموزان به اردوی دانش آموزی دوستی منجیل

جهت مشاهده متن بخشنامه روی عکس زیر کلیک کنید.

01