گزارش تصویری// اردوهای کشوری دوستی کانون های دانش آموزی سازمان جوانان در استان لرستان