گزارش تصویری// از پذیرش تا نشست سرپرستان نخستین دوره اردوهای کشوری نشاط و امید

عکاس: سید علیرضا مرتضوی

شما هم نظر خود را ارسال کنید