رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:

المپیاد آماده توسعه دهنده و تضمین کننده طرح ملی دادرس است

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ضمن حضور در ارودگاه مهر انزلی و بازدید از قسمت‌های مختلف دوره هماهنگی داوران مسابقات المپیاد آماده، در اختتامیه این برنامه گفت: طرح ملی دادرس یکی از فعالیت‌های اساسی سازمان جوانان است که باید تقویت شود و المپیاد آماده توسعه دهنده و تضمین کننده اجرای نیکو طرح دادرس است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، دکتر صابونچی در آئین اختتامیه دوره هماهنگی داوران مسابقات المپیاد آماده با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای این دوره گفت: طرح ملی دادرس یکی از کارهای اساسی، خوش ساخت و خوب طراحی شده سازمان جوانان است که باید تقویت شود و المپیاد آماده هم در امتداد دادرس است. که در واقع تقویت‌کننده، توسعه دهنده و تضمین کننده اجرای طرح دادرس است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با اشاره به استفاده از تمام پتانسیل جمعیت هلال احمر در پیشبرد اهداف طرح دادرس، افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود درون سازمانی به ویژه معاونت آموزش و پژوهش جمعیت میتوان طرح ملی دادرس را از لحاظ کمی و کیفی گسترش و توسعه داد تا تعداد بیشتری از دانش اموزان مدارس و در سایر پایه های تحصیلی از این اموزشها بهره مند شوند.

دکتر صابونچی در همین زمینه ادامه داد: تلاش سازمان جوانان بر اینست تا مجموعه ای مدون از تجربه اجرای طرح دادرس را جمع بندی کرده و به عنوان یک کار موفق به مجامع بین‌المللی از جمله فدراسیون بین‌المللی هلال احمر و صلیب‌سرخ و سایر نهادهای مرتبط معرفی کند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در بخش دوم سخنان خود به رویکردهای جدید سازمان جوانان اشاره کرد و گفت: با ارزیابی های انجام شده از نقاط قوت و ضعف سازمان در دو ماه گذشته، نیاز هم افزایی درون سازمانی بیش از گذشته احساس میشود که در این امر از لحاظ تفاهم نظری وجود داشته و نیازمند هماهنگ شدن واحدهای مختلف در فعالیت های عملی است.

دکتر صابونچی با اشاره به همگرایی و هم افزایی درون جمعیتی با سایر معاونت ها و سازمان های جمعیت به ویژه معاونت آموزش و پژوهش، بیان کرد: یکی از تلاش های سازمان جوانان اینست که فعالیت های صورت گرفته اعضا در کانون های مختلف در سطوح شهرستانی، استانی و ستادی را به مسئولین ارشد جمعیت معرفی کرده تا بتوان تقویت این فعالیت ها را تضمین کرد.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ادامه به تعامل برون سازمانی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و فعالیت های مشترک با سایر نهادها میتواند در معرفی اصول و اهداف جمعیت هلال احمر موثر باشد. که این امر با حفظ هویت و اصول هلال احمر نیز همسو خواهد بود.

دکتر صابونچی در پایان با ابراز خرسندی از برگزاری دوره هماهنگی داوران المپیاد آماده، از اساتید و دست اندرکاران برگزاری این دوره تشکر کرد و گفت: برگزاری این دوره نشان دهنده صبر و پیگیری مداوم مسئولین، مربیان و داوران بوده است که قابل تحسین است.