- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

دستورالعمل اولين كنگره تخصصي دانش آموزي

سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در راستاي بستر سازي مناسب جهت حضور جوانان و نوجوانان عضو در عرصه هاي اجتماعي و تقويت روحيه مشاركت جمعي و كار گروهي در نظر دارد «اولين كنگره تخصصي دانش آموزي» را برگزار نمايد.

***

متن (PDF) دستورالعمل این کنگره را از اینجا مشاهده نمایید.