برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد علوم فناوری مهندسی و ریاضیات در سوانح با همکاری بنیاد ایرباس و سازمان جوانان هلال احمر

کارگاه آموزشی کاربرد علوم فناوری مهندسی و ریاضیات در سوانح با همکاری بنیاد ایرباس و سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان لرستان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر اظهار کرد: دوره آموزشی کاربرد علوم فناوری مهندسی و ریاضیات در سوانح با همکاری بنیاد ایرباس و سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان سرفصل های چون شهرسازی ساخت ربات را به صورت تئوری و عملی و همچنین برنامه ریزی را فرا گرفتند.

رضایی با بیان اینکه کارگاه آموزشی به میزبانی جمعیت هلال احمر استان در سالن کنفرانس در حال برگزار ی است گفت: آموخت های آنان طی این دو روز در کارگاه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین معاونت جوانان استان حمید جمشیدی تصریح کرد: هدف این برنامه تربیت جوانان به عنوان مربی های توانمند و خلاق است که بتوانند در آینده از آن در مدیریت سوانح استفاده کنند و در کنار آن از مفاهیم و موارد مربوط به علم و مهندسی در امور روز بهره مند شوند.

صارم رضایی در پایان گفت: کارگاه آموزشی با حضور تعدادی از اعضای کانون های دانشجویی و جوانان و کانون های دانش آموزی برگزار شد.