لرستان میزبان اردوهای کشوری دوستی کانون های دانش آموزی

اولین جلسه هماهنگی میزبانی اردوهای کشوری دوستی کانون های دانش آموزی شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان لرستان، رضایی اظهار داشت: جدول زمانبندی خواهران در دوره اول از تاریخ ۱ / ۵ /۹۷ الی ۵ / ۵/ ۹۷به مدت ۵ روز و همچنین دوره دوم جدول زمان بندی برادران از عصر همان روز الی ۹ / ۵/ ۹۷ به مدت چهار روز برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان افرود استان لرستان جز ۴ استان میزبان کشور در راستای طرح اردوهای کشوری دوستی های دانش آموزی می باشد که میزبانی ۱۰ استان کشور را برعهده دارد.

در پایان رضایی گفت: امید است بتوانیم در طول مدت میزبان خوبی برای مهمانان عزیزمان از استان‌های دیگر در اردو شرکت کرده اند باشیم و خاطرات خوشی از سفر به استان لرستان داشته باشند.