برگزاری کارگاه بازآموزی امدادوکمکهای اولیه

کارگاه بازآموزی امدادوکمکهای اولیه ویژه جوانان بشردوست جمعیت هلال احمر شهرستان آبیک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین؛ با آغاز فعالیت های طرح تابستانی “شوق رویش” کارگاه بازآموزی امدادوکمکهای اولیه ویژه جوانان بشردوست جمعیت هلال احمر شهرستان آبیک برگزار شد.

این کارگاه با هدف ایجاد آمادگی بیشتر اعضا و ارتقاء دانش، مهارت و توانمندی اعضا برگزار شد و جوانان بشردوست جمعیت هلال احمر شهرستان آبیک مباحث؛ ارزیابی صحنه، احیای قلبی- ریوی، پانسمان، آتل بندی، بانداژ و سوختگی را فرا گرفته و در گروه های جداگانه به تمرین پرداختند.