گزارش تصویری//آغاز اردوهای دوستی کانون های دانش آموزی سازمان جوانان به میزبانی استان گیلان در منجیل

عکس: سید علیرضا مرتضوی و خانم شفیعی