نشست مجامع استانی دانشجویی و جوانان استان ایلام برگزار شد


جلسه هم اندیشی دبیران قدیم و جدید مجامع جوانان و دانشجویی درخصوص نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدات مجامع استانی دانشجویی و جوانان استان ایلام صبح امروز در محل دفتر امور جوانان جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام، این جلسه با حضورمعاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان، کارشناسان امور جوانان و دبیران قدیم و جدید مجامع جوانان و دانشجویی استان ایلام برگزار شد.

در این جلسه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدات و پیشنهادات جهت همکاری و مشارکت بیشتر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان این جلسه، صورت جلسه ای تنظیم شد که به سازمان جوانان ارسال می شود.