نشست مجامع استانی دانشجویی و جوانان استان قم برگزار شد

جلسه هم اندیشی در خصوص نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدات مجامع استانی دانشجویی و جوانان قم در مرکز امور جوانان هلال احمر استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ با حضور کارشناسان معاونت امور جوانان و دبیر و اعضای شورای اجرایی مجامع استانی کانونهای دانشجویی و جوانان قم در دوره گذشته و جدید؛ جلسه هم اندیشی مجامع استانی دانشجویی و جوانان قم برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست نقاط قوت با هدف ایجاد رقابت بین مجامع دانشجویی و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و طرحی در راستای ساختار مجامع که تشکیل شده از دبیران کانون ها است برای همکاری و مشارکت بررسی شد.

همچنین در این نشست، نقاط ضعف از جمله کم کاری و عدم تعادل بین مجمع با توجه به تقسیم فعالیت مجامع در دو حوزه جوانان و دانشجویی با حضور این دو گروه در کنار هم مطرح و برای رفع آن رایزنی شد.

بررسی فرصت ها در قالب استفاده از ابزارهای تشویقی ویژه اعضا مجمع نسبت به دیگر اعضا و استفاده از پتانسیل جوانان و دانشجویان جهت اجرای برنامه ها در اردوها از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.

بررسی پیشنهادات، از جمله پرداخت حق ایاب ذهاب جلسات مجامع استانی، برگزاری اردوهای کشوری بصورت مشترک بین مجامع استانی، با هدف اجرای استراتژی YES تقسیم کار بین اعضای شورای اجرایی استان (تشکیل کمیته های جذب سازماندهی، آموزش و کارگروهی، فعالیتهای امدادی، فعالیت های بشردوستانه و عام المنفعه، فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و…) هرکدام از اعضای شورا مجامع مسئول اجرایی یکی از کمیته ها باشد و تشکیل جلسه وبرگزاری برنامه های پیشنهادی را داشته باشد.

همچنین تقدیر از دبیران گذشته مجامع استانی توسط سازمان جوانان در کشور بصورت یکپارچه جهت ترغیب دبیران جدیدالورود مجامع کشوری؛ اجرای برنامه های کشوری را به هر یک از مجامع استانی جهت اجرا و مدیریت و بها دادن به اعضای مجامع کانون های دانشجویی با اعتماد در اجرای برنامه های استانی و کشوری از دیگر پیشنهادهای این نشست مشترک به شمار می رود.