شیوه نامه برگزاری بیست‌ونهمین دوره مسابقات رفاقت‌مهر اعلام شد

منابع آزمون‌های بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر را از لینک‌های زیر دریافت نمایید

 

برای دریافت شیوه‌نامه بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم‌های داوری بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت جزوه کمک های اولیه بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت جزوه چادر زنی بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم ۱ امتیازات مرحله شهرستانی بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم ۲ لیست برتران شهرستانی بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم ۳ امتیازات مرحله استانی بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم ۴ لیست برتران استانی بیست‌ونهمین دوره مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت‌مهر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

نمودار جریان مرحله شهرستانی رشته های امدادی

نمودار جریان مرحله استانی رشته های امدادی

نمودار جریان مرحله کشوری رشته های امدادی

 

زبان انگلیسی

زبان ICRC

زبان IFRC _1_

زبانIRCS

بارم بندی مسابقات زبان

فرم داوری زبان

مقلات رشته زبان انگلیسی:
do_no_harm_a_taxonomy_of_the_challenges_of_humanitarian_experimentation

humanitarian_technology_a_critical_research_agenda

Non-governmental organizations an indispensable player of humanitarian aid