اهدای تندیس جشنواره شعر فجر به نفع زلزله زدگان کرمانشاه