سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار کرد:

آموزش مهارت های خودمراقبتی در خوابگاه های دانش آموزی

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: طبق تفاهم نامه سه جانبه بین هلال احمر، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور، کارگاه های آموزش مهارت های خودمراقبتی و پایه تاب آوری در بیش از 200 خوابگاه دانش آموزی توسط سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ شهاب الدین صابونچی افزود: این کارگاه ها در قالب برنامه پیشگیری اولیه از اعتیاد در خوابگاه های دانش آموزی هلال احمر و آموزش و پرورش برگزار شدند.

وی هدف از برگزاری این کارگارها را ارتقاء سطح دانش و آگاهی دانش آموزان در محیط های تاثیرگذار برای دانش آموزان شبانه روزی های آموزش و پرورش و مجتمع های دانش آموزی هلال احمر، عنوان کرد.

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ادامه داد: کارگاه های آموزش مهارت های خودمراقبتی و پایه تاب آوری، مطابق سهمیه اعلام شده طی دو روز و هر روز دو ساعت در ۲۳۰ خوابگاه دانش آموزی برگزار شد.

صابونچی افزود: مربیان آموزش دیده وزارت آموزش و پرورش با همراهی و تسهیل گری مربیان برتر طرح ملی پیمان، برگزاری این دوره ها را برعهده داشتند.

به گفته وی، محتوای آموزشی دوره های فوق براساس کتاب «پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر» تالیف وزارت آموزش و پرورش و با معرفی هلال احمر، تعیین شد.

صابونچی تصریح کرد: با هماهنگی دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه، در کارگاه های آموزش مهارت های خودمراقبتی و پایه تاب آوری شرکت کردند.

شایان ذکر است افتتاحیه این طرح با حضور معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان در شهداد استان کرمان برگزار شد.