از برگزاری دروه های آموزشی تا فعالت های کانون ها در قم

در آستانه آغاز طرح اوقات فراغت برنامه ها و فعالیت های جوانان هلال احمر در استان قم ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ برگزاری جلسه سرگروه های طرح ملی پیمان در مرکز امور جوانان قم با محوریت برنامه ریزی طرح در استان و همچنین ارائه گزارش دوره های برگزار شده توسط سرگروه های طرح یکی از نشست های این ایام بود.

بر اساس این گزارش، سومین جلسه از دوره باز آموزی مسابقات رفاقت مهر نیز با حضور اعضای شرکت کننده در این مسابقات در مباحث آموزش های امدادی در قم برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه مجمع دانشجویی استانی قم با حضور دبیر مجمع و اعضای شورای اجرایی در خرداد ماه از دیگر برنامه های اعضای کانون های هلال احمر در آستانه آغاز طرح اوقات فراغت به شمار می رود.