معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر: کانون های جوانان هلال احمر بزرگترین تشکل مردمی که در ترویج فرهنگ بشردوستی گام برمی دارد

معاون دانشجویی وجوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با حضور در استان هرمزگان دردومین دوره انتخابات مجامع کانون های دانشجویی وجوانان شرکت و با رئیس دانشگاه هرمزگان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ معاون دانشجویی وجوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بیان کرد: دبیران و اعضای شورای مرکزی مجامع کانون ها می توانند با ایده های خلاقانه باعث پیشرفت وترقی استان خود شوند.

علی گنج کریمی در جمع دبیران کانون های جوانان ودانشجویی استان هرمزگان اظهارکرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بدور از هر نوع مذهب، سیاست و… بدنبال تحقق اهداف جمعیت هلال احمر است.

گنج کریمی تصریح کرد: سازمان جوانان هلال احمر بزرگترین تشکل مردمی حوزه جوانان است که درراستای ترویج فرهنگ بشردوستی درحال فعالیت می باشد.

معاون دانشجویی وجوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اضافه کرد: کانون های جوانان جمعیت هلال احمر دارای نیروی های پرتوانی هستند که این نیروهای جزء سرمایه های عظیم ومهم کشور تلقی می شوند.

وی افزود: کانون های جوانان بعنوان یک شعبه کوچک از هلال احمر می توانند منشاء انجام فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه باشند.

علی گنج کریمی خاطرنشان کرد: مجامع جوانان بعنوان بازوی توانمند مسئولین جمعیت می توانندبا ایده پردازی و ارائه طرح های بشردوستانه ایفای نقش نمایند.