گزارش تصویری//در حاشیه برگزاری المپیاد جوانه در قم

عکاس: محمد زارع

نوشته های مرتبط: