راه اندازی اردوی جهادی اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی در مناطق محروم دزفول

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول از شناسایی مناطق محروم برای برگزاری اردوی جهادی توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان، عبدالعظیم رضایی مرساق اظهار کرد: اعضای کانون دانشجویی هلال‌احمر دانشگاه علوم پزشکی دزفول باهمکاری کانون جهادی این دانشگاه اقدام به شناسایی مناطق محروم این شهرستان به منظور برپایی اردوی جهادی کردند.

وی افزود: این اردوی جهادی در منطقه سردشت در روستاهای لب سفید و لب سفید سفلی برگزار می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفولت صریح کرد: اهداف این شناسایی اولیه شامل بازرسی مناطق محروم اعم از نیازمندی‌ ها در ابعاد مختلف عمرانی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی است و برنامه ریزی جهت حضور هرچه موثرتر صورت پذیرفته و زمان برگزاری اردو جهادی ۵ تا ۷ اردیبهشت اعلام شده است.