جایزه هلال احمر به رانندگان بدون تخلف – مسابقه پیامکی بهرفت