گزارش تصویری ۴ // افتتاحیه کمپین نه به تصادفات جاده ای و هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی ۹۷

 

 

عکس : بهزاد راد