طرح ملی اردوهای فرهنگی،گردشگری (ایران مرزپر گهر) در مازندران برگزار شد‎

لیلی احمدی معاون امورجوانان استان،از برگزاری اردوهای فرهنگی،گردشگری ((ایران مرز پر گهر)) با همكاري مركز گردشگري علمي - فرهنگي جهاد دانشگاهي مازندران جهت اعضای جوان خواهرو برادر جمعیت هلال احمر استان مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمرمازندران؛ وی افزود: هشتاد نفر از اعضای جوان جمعیت هلال احمراستان مازندران با توجه به بند دوم برنامه عملیاتی جمعیت هلال احمر و طی تفاهم نامه دو جانبه با وزارت کشور جهت ایجاد هویت ملی ،انسجام ونشاط اجتماعی وهمچنین کسب تجربه وافزایش مهارت های زندگی به همراه گسترش خلاقیت های علمی وفناوری نوین و کاهش آسیب های اجتماعی از مراکز صنعتی شهرستان گرگان (شرکت زمزم)،شهرستان فریدونکنار (شالیکوبی صنعتی )وشهرستان بهشهر(غار هوتو) بازدید کردند.

احمدی هدف از این بازدید ها را آشنایی با دستاوردهای علمی وفرهنگی وتشویق جوانان به همکاری وهمیاری عنوان نموده واینکه بازدید های مذکور را درقالب الگو وکسب مهارت در مراحل زندگی به کار بندند.لازم به ذکر است در بازدید بعدی اعضای جوانان به شرکت صنعتی لاله آباد شهرستان بابل عزیمت مینمایند