اجرای طرح نهضت سبز در شعب استان خوزستان

به مناسبت روز درختکاری، مراسم زیبای نهالکاری توسط قشرهای مختلف مردم و اعضای جوان این جمعیت در محوطه اداره و سطح شهر با همکاری اداره منابع طبیعی و شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان، سید مجید نوری زاده با تقدیر از جوانان و امدادگران هلال احمر شوش که در مراسم درختکاری حضور داشتند، اظهار کرد: اجرای مراسم درختکاری امری مهم است بنابراین از جوانان هلال احمری درخواست می کنم که به صورت مداوم در این برنامه ها شرکت کنند.

وی ادامه داد: به فرموده رهبر عزیزمان باید هرسال به روز درختکاری و کاشت درخت توجه بیشتری داشته باشیم.
رئیس جمعیت هلال احمر شوش تصریح کرد: در مراسم نهال کاری، مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان و اعضای جوان و امدادگر جمعیت هلال احمر شهرستان شوش حضور داشتند و تعدادی نهال به نشانه صلح و دوستی کاشته شد.

همزمان با هفته درختکاری، یکصد اصله نهال توسط اعضای هلال احمر گتوند کاشته شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گتوند گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی و با همت اعضای جوان هلال احمر شهرستان گتوند یکصد اصله نهال در فضای فیزیکی پایگاه امداد و نجات شهرستان کاشته شد.

حمید محمدپور اظهار کرد: کاشت این نهال ها که از نوع کنار و کاکتوس بودند، توسط اعضای کانون غنچه های هلال، دانشجویی، جوانان و داوطلبان شهرستان به مناسبت روز درختکاری انجام شد.
وی با تاکید بر اشاعه و ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ فضای سبز تصریح کرد: یکی از اساسی ترین راه های توسعه اجتماعی هر منطقه توجه به مسایل زیست محیطی و مراقبت از پوشش گیاهی است و بر ما نیز وظیفه است که در راستای تقویت فرهنگ ارزشمند درختکاری کوشش کنیم.

جوانان هلال احمر دزفول با دستان خود زندگی دوباره به محیط زیست بخشیدند

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: جوانان این جمعیت با کاشت نهال در محوطه ی اداری هلال احمر این شهرستان و فضاهای اطراف آن، هفته منابع طبیعی و روز درختکاری را گرامی داشتند.

 دزفول عبدالعظیم رضایی مرساق بیان کرد: به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری جوانان دزفولی اقدام به کاشت نهال صلح و دوستی کردند.
وی در ادامه افزود: آنگونه که وجود درخت و فضای سبز موجب محیط سالم و هوای پاک و زیبایی و شادی در محیط زندگی می شود ما نیز باید بکوشیم بذر مهر و محبت را بین جوانان رواج دهیم.