اطلاعيه مهم روابط عمومي سازمان جوانان هلال احمر

شیوه نامه خدمات ويژه اکیپ های سحاب سازمان جوانان هلال احمر درآستانه روزملي طبيعت

به استناد شیوه نامه سحاب با عنايت به نزديكي 13 فروردين،روزملي طبيعت وآئين نوروزي«سيزده بدر» شايسته است در2روزمنتهي به مناسبت مذكور تمهيدات امدادي،بشردوستانه و فرهنگي لازم راجهت سالم سازي وايمن سازي محل اجتماع و استقرار مسافرين و مراجعين بومي در محدوده اماكن ومناطق سیاحتی ،ساحلي، فرهنگی و مذهبی فراهم نمايند.

a

اكيپ هاي گشت سيارسحاب (اعم ازدوچرخه سواروپياده) با اعزام، ديده باني و سركشي به نقاط آسيب پذيرومسافرپذيرهرشهرستان درحدممكن تمهيدات امدادي،بشردوستانه و فرهنگي لازم راجهت سالم سازي وايمن سازي محل اجتماع واستقرارمسافرين ومراجعين بومي در محدوده اماكن ومناطق سیاحتی ،ساحلي، فرهنگی و مذهبی فراهم نمايند؛ضمناتوجه به محورهاي كليدي زيرجهت ارتقاي اثربخشي برنامه ها تاكيدمي شود:

1.قبل ازمناسبت

*شناسايي،پيش بيني وکنترل علل و عوامل آسیب پذیری ومهار نقاط خطرازطريق خدمات ايمن سازي و سالم سازي

* حصاركشي و ايمن ‌سازي مناطق،اماکن ومعابر‌خطرناک و نقاط پر خطر از قبيل كانال هاي ‌آب، رودخانه ها ، پرتگاه ها، چاه ها، باتلاق هاي فاقد حصار و حفاظ ايمني

* نصب علایم وتابلوهای هشدارایمنی ،امدادي،زيست محيطي وبهداشتي دراماکن ومعابرپرخطر

2.روزمناسبت(روز13فروردين)

خدمات بشردوستانه

خدمات فرهنگي با رويكرد پيشگيري ومراقبتي:

* گشت وديدباني وسركشي مستمر به منظور پايش و پیشگیری و ارايه ‌خدمات‌‌ مراقبتي ‌‌و بازدارنده در مسافرپذيرترين وآسيب پذيرترين مناطق و اماكن سياحتي ، ساحلي وفرهنگي به منظوركاهش آسيب پذيري

* آگاه سازي و ارايه هشدارهاي لازم به مسافرين و مراجعين بومي مستقر و مجتمع در اماكن سياحتي، ساحلي و فرهنگي آسيب پذير ونقاط خطرآفرين وهدايت وراهنمايي آنان به محل امن ومناسب

*راهنمایی جهت اسکان واطراق دراماکن ونقاط امن وبي خطردرحريم(رودخانه-جنگل و…)

*پايش وبازداري و مراقبت ازورودمسافران وکودکان به محدوده مناطق ممنوع واماكن خطرآفرین و حادثه‌آفرین: سواحل مجاوربا دريا ،حريم جاده، مناطق باطلاقي، حاشیه و بستر رودخانه ها، مجاورت پرتگاه ها،گودال ها، دریاچه ها وسواحل مناطق ممنوعه

*شناسایی واقدامات مراقبتی درمحل بازی و پارک های تفریحی غیراستانداردوغیرایمن (به لحاظ وسایل بازی-کف پوش-پرتگاه هاوچاه های مهارنشده-استخرها وحوضچه های فاقدحفاظ وحصار-سیم های برق رهاشده ومهارنشده و…)

خدمات بهداشتي و زيست محيطي:

*آگاه سازي درجهت بهداشت محيط و حفاظت از تخريب محيط زيست و ارايه خدمات فرهنگي، بهداشتی ‌از قبيل كنترل فشار و قندخون،توزیع‌ كيسه هاي زباله بین مسافرین  بازداري از رها سازي آتش در طبيعت و تخريب منابع طبيعي و زيستي

*اقدامات فرهنگي جهت حفاظت ازمحيط زيست ومنابع طبيعي توسط بهره برداران وخاموش کردن آتش بجامانده درطبيعت

خدمات ترويجي ، آموزشي و اطلاع رساني:

*آموزش فنون ومهارت هاي كليدي امدادي متناسب با سفر، نحوه گرفتن فشارخون  در سطح مسافرين مجتمع ومستقر در اماكن و مناطق مسافرپذير

خدمات ومداخلات امدادي

*ارائه خدمات امدادوکمک هاي اوليه به مصدومین ناشی ازتصادفات و حوادث شايع ورايج ازقبيل: سقوط‌، سوختگی،گزيدگي،گرمازدگی، خفگی، مسمومیت، مصدومیت، شکستگی، دررفتگی و خونریزی سر، دست و پاناشی از (تصادفات ، صدمات وآسیب های ناشی ازسقوط وپرت شدن از سرسره،تاب و چرخ وفلک در پارک هاي تفريحي غيراستاندارد- سقوط ازارتفاع وافتادن در چاه)

*کمک به یافتن کودکان مفقودشده دراماکن سیاحتی پرازدحام

 مهمترين مناطق و اماكن‌ آسیب پذیر و مسافرپذیر سياحتي-ساحلي وفرهنگي:

 اماكن ‌و مجموعه‌هاي ‌فرهنگي-تاريخي- زيارتي(زيارتگاه ها، امامزاده‌ها وآرامگاه‌هاي بزرگان، مقبره هاي مشاهير، مفاخر و نامداران مذهبي، فرهنگي‌، ادبي، اماكن باستاني)،دریا، دریاچه ها، چشمه‌ها، رودخانه ‌ها و نقاط باتلاقی، پارك ها و بوستان هاي ‌تفريحي، جنگلي، تفرجگاه‌ها، غارها، جنگل ها، کوه ها ، دهكده هاي توريستي، باغ موزه‌هاي تفريحي، عمارت های تاريخي ،آبشارها،  روستاها، قلعه ها و برج ها، كوهستان ها، كتيبه‌ها، مناطق حفاظت شده و ساير مراکز و مجموعه‌های ‌فراغتی، تفريحي، گردشگري، طبیعی، زیست محیطی وسايرنقاط ‌اجتماع‌ و اطراق مسافرين