گزارش تصویری// در آستانه بهار، خدمت تیم های سحر استان البرز در مناطق آسیب دیده از زلزله ادامه دارد

فعالیت های تیم سحر استان البرز در روستاهای مراد خانی، چنارلطیف، سیاره جیگران، چنار علی مدد، چنار مجید، آیینه وندعبدالله، کلانتر،نصرآباد سید احمد، آقا برار و برفی کوشکری با ارائه خدمات در شرایط آب و هوایی بارانی ادامه دارد.