پوسترها و بنرهای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی ۹۷

پوستر ها و بنرهای لازم جهت تبلیغات و احداث پایگاه های هجدهمین دوره اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر را از این قسمت دریافت کنید.

* پوستر ۷۰ *۵۰ طرح اصلی: دانلود

* پوستر ۷۰ * ۱۰۰ طرح اصلی: دانلود

* بنر ۱*۳ افقی طرح اصلی: دانلود

* بنر ۴ * ۳ عمودی طرح اصلی: دانلود

* استند ۹۰*۲۰۰ عمودی طرح اصلی: دانلود 

* استند ۹۰ * ۲۰۰ میثاق نامه کمپین ملی نه به تصادفات: دانلود

* استند ۹۰ * ۲۰۰ ایستگاه سلامت: دانلود

* پوستر ۷۰ *۵۰ مسابقه فیلم و عکس بشردوستی: دانلود

* پلاکارد نماد کمپین نه به تصادفات: دانلود

پوستر امام و رهبری: دانلود

*دعای سفر ۱: دانلود

*دعای سفر ۲: دانلود

* پوستر ۷۰ *۵۰  طرح سحاب ۱: دانلود

* پوستر ۷۰ *۵۰  طرح سحاب ۲: دانلود

*پوستر جشنواره ملی نقاشی “صلح و دوستی”:  پوستر شماره ۱ (فارسی)  دانلود  – پوستر شماره ۲  (انگلیسی)  دانلود

*پوسترهای فضای دوستدار کودک: ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱