گزارش تصویری// اعزام تیم سحر استان تهران به شهرستان سرپل ذهاب