کاروان فرشته امید به رامهرمز می رود، اجرای توانمند سازی اقشار آسیب پذیر توسط جوانان هلال احمر رامهرمز

رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز گفت: طرح کاروان فرشته امید با هدف توانمند سازی اقشار آسیب پذیر در این شهرستان اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان، محمد فارسی مدان اظهار کرد: هلال احمر طرح های داوطلبی متنوعی را با اهداف بشردوستانه و در راستای خدمت به محرومان انجام می دهد.

وی افزود: طرح ملی کاروان فرشته امید یکی از این طرح ها است که به ویژه در مناطق روستایی و با هدف توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه اجرا می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز تصریح کرد: فراگیری اصول اولیه امداد و نجات درجوامع امروزی ضرورتی انکار ناپذیر است و آموزش خانه به خانه و پوشش و فراگیری همه جانبه اصول امدادی از اهداف این طرح است.

فارسی مدان گفت: مربیان هلال احمر رامهرمز در طرح توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه حضور داشته و در این طرح مهارت های امدادی را به روستائیان را آموزش می دهند.

وی اضافه کرد: در راستای این طرح نیز برنامه های جانبی مانند برق رسانی مدرسه شهید شاکر روستای خانکشته با همکاری و همت تیم عملیاتی اداره برق اجرا شد.