۲۲ جوان در اردوی آموزشی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی شرکت کردند

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: اردوی دو روزه ویژه اعضای پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در منطقه کوهستانی شهیون از توابع این شهرستان با حضور 22 عضو جوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان عبدالعظیم رضایی مرساق اظهار کرد: طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی هرساله در ایام نوروز توسط جمعیت هلال احمر با هدف ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی اجرا می شود.

وی افزود: اردوی آموزشی  طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی به منظور آمادگی و توان افزایی اعضای حاضر در پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی به مدت ۲ روز و با حضور ۲۲ نفر در منطقه کوهستانی شهیون برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول تصریح کرد: در این اردوی دو روزه اعضا به مرور آخرین تجربیات و نتایج طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در سال های قبل و بررسی نقاط ضعف و قوت پرداختند.

 رضایی مرساق گفت: هدف از اجرای طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری ایمن و سالم در ایام نوروز است.