عملکرد خبری جوانان هلال احمر استان فارس بررسی شد

ارزیابی عملکرد خبری جوانان هلال احمر فارس در 26 شعبه استان فارس در 5 ماه اخیر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی جوانان هلال احمر استان فارس، مهندس تجلی از ازریابی عملکرد شعب فارس در زمینه ارسال اخبار شعبه برای درج در سایت سازمان جوانان هلال احمر کشور خبر داد.

غلام حسین تجلی گفت: ارزیابی از عملکرد خبری شعب استان فارس برای انجام خدمات بهتر در روابط عمومی و استفاده از اهرمی تشویقی برای کارشناسان و اعضای جوانان که در قالب رابطین با معاونت جوانان همکاری میکند انجام شد.

وی بیان کرد: در این ارزیابی عملکرد، همچنین به ارائه راهکارهای ارتقاط، سطح کیفی و کمی اخبار نیز پرداخته شده و از شهرستان های شیراز، رستم، داراب، ارسنجان، زرین دشت و قیروکارزین که بیشترین خبر ارسالی و همکاری مستقیم با رابط خبری استان فارس را در طول ۵ ماه گذشته داشتند طی نامه ای از کارشناس و رابط خبری تقدیر شد.