پایان خدمت رسانی تیم سحر فارس در منطقه بازی دراز

روز پایانی فعالیت تیم سحر جوانان هلال احمر فارس با ارائه خدمات به مردم منطقه بازی دراز پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی جوانان هلال احمر فارس؛ خدمت رسانی در منطقه بازی دراز از شهرستان های ثلاث باباجانی در آخرین روز فعالیت تیم های سحر در قالب حمایت روانی ادامه یافت.

یکی از اعضای تیم اعزامی سحر جوانان هلال احمر استان فارس از حضور خودو اینکه در این راه قدم برداشته و از احساس مثبت خود در انجام خدمات داوطلبانه یاد کرد و گفت:  تلاش برای رفع آلام درمندان از وظایف اصلی تمام مردم ایران است.

شاهیجانی یکی دیگر از اعضای تیم سحر در این مورد گفت: با توجه به وسعت زلزله و مسافت طولانی بین راه ها با گذشت چند ماه از زلزله هنوز مردم این منطقه نیازمند خدمات متنوعی بودند و امید است که با روستاگردی و سرکشی چادر به چادر توانسته باشیم به کم کردن وسعت صدمات وارد شده کمک کنیم.

تیم سحر استان فارس با ارائه خدمات در حوزه های حمایت روانی و اجتماعی و فرهنگی در مدت حضور در مناطق به مردم آسیب دیده از زلزله در غرب کشور خدمت رسانی کرد.

شما هم نظر خود را ارسال کنید