تقدیر و تشکر معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر از رییس شعبه نمین جهت تفیض اختیار اداره شعبه به دبیر کانون دانش آموزی این شهرستان

معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر با ارسال نامه ای از رییس شعبه شهرستان نمین استان اردبیل جهت تفیض اختیار یک روزه اداره امور شعبه به دبیر کانون دانش آموزی این شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ سعید بابایی معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر در این مرقومه اظهار داشت: با عنایت به اهمیت زمینه سازی نقش آفرینی اعضا در عرصه های مدیریتی و تقویت اعتماد به نفس آنان ، با ارسال نامه ای از رییس شعبه نمین جهت تفیض اختیار یک روزه به دبیر کانون دانش آموزی این شهرستان جهت اداره امور شعبه تقدیر و تشکر نمود.

معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر گفت : این فعالیت نمادین و ارزشمند سبب ارتقای خودباوری در بین دادرسان عزیز هلال احمر خواهد شد .