بازدید و ارزیابی از آموزش های ششمین مرحله طرح ملی دادرس در استان قم ادامه دارد

در ادامه ارزیابی اجرای این طرح ملی در استان قم با حضور مسئول سلامت و پیشگیری ناحیه آموزش و پرورش، خانم آسیادار و مسئول کانون های دانش آموزی هلال احمر از روند آموزش تیمهای دادرس در مدارس ناحیه 3 بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم، محمد مصباحی اظهار کرد: همزمان با ایام دهه فجر و ایام فاطمیه آموزشهای طرح ملی دادرس در مدارس ادامه دارد و ارزیابی و بازرسی از اجرای طرح در ناحیه های مختلف استان قم اجرایی شده و در هر ناحیه میزان پیشرفت و فراگیری دانش آموزان آماده در روزهای سخت مورد سنجش قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه آموزش دانش آموزان برای آمادگی در روزهای سخت دارای اهمیت ویژه ای است تصریح کرد: بازدید و ارزیابی از آموزش های ششمین مرحله طرح ملی دادرس در استان قم با هدف رفع نوداقص احتمالی و نظارت بر اجرای دقیق طرح در استان ادامه دارد.

مسئول سلامت و پیشگیری ناحیه ۳ در این بازدید، با بیان اینکه این طرح نه تنها فقط برای مقاطع هشتم بلکه در تمام مقاطع دیگر با استقبال روبرو شده است، افزود: با مورد توجه قرار دادن فراگیری آموزشهای کمکهای اولیه میتوانیم از میزان خطرات حوادث طبیعی و غیر طبیعی جلوگیری نماییم و دانش آموزان که ثمره این انقلاب هستند باید آماده تر از همیشه برای روزهای سخت آماده باشند.