گزارش تصویری// تلاش بی وقفه تیم های سحر سازمان جوانان در مناطق آسیب دیده از زلزله ادامه دارد