گزارشی از برنامه‌های آموزشی، سازمان جوانان هلال‌احمر در مهدکودک‌های سراسر کشور// مشقِ امروز، چند خط داوطلبی

اسمشان است «غنچه‌های هلال»؛ شاداب‌ترین اعضای داوطلب هلال‌. آنها نخستین ورودی‌های داوطلب به جمعیت هلال‌احمر هستند.

داوطلبان کوچکی که از بدو کودکی با اهداف هفتگانه نهضت صلیب‌سرخ آشنا می‌شوند؛ «بی‌غرضی»، «بی‌طرفی»، «یگانگی»، «جهان‌شمولی»، «بشردوستی» «استقلال» و «خدمت داوطلبانه» هفت‌اصلی است که با آن فعالیت داوطلبانه در نهضت صلیب‌سرخ آغاز می‌شود.

مشق بشردوستی
فعالیتشان با یک سوگندنامه و با یک تعهد آغاز می‌شود: «من به‌عنوان کوچکترین عضو سازمان جوانان هلال‌احمر به خدا سوگند می‌خورم که همواره مهر و محبت و دوست‌داشتن را سرلوحه کارهایم قرار داده و برای کمک به انسان‌ها و احترام به آنها همیشه تلاش کنم. من با احترام به اصول و اهداف هلال‌احمر به خدای خود قول می‌دهم که در همه کارهایم صداقت و راستی داشته باشم و برای ایجاد دوستی بین همه انسان‌ها، کمک کنم.» مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان از آنها به‌عنوان امدادگران فردا یاد می‌کند. بنا به گفته حبیبی، کودکان امروز سرمایه‌های‌آینده جمعیت هستند. به گزارش «شهروند» کانون غنچه هلال‌احمر سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر دروازه ورود این جمعیت برای فعالیت داوطلبانه است؛ اعضای این کانون‌ها ظرفیتی هستند تا سال‌ها بعد در کانون‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، جوانان، داوطلبان و سازمان امدادونجات، دیگر سمن‌ها فعالیت داشته باشند.

مدد و مهربان
فعالیت اعضای کانون غنچه‌های هلال با دو نام مدد ( پسران) و مهربان(دختران) صورت می‌پذیرد. در‌سال ۱۳۸۹ تفاهمنامه‌ای بین جمعیت هلال‌احمر و سازمان بهزیستی کشور منعقد شد که براساس آن آموزش فعالیت‌های امدادی به کودکان در مهدهای کشور نیز دنبال شود. این تفاهمنامه با هدف تلاش برای آموزش نهادینه‌سازی فرهنگ نوع‌دوستی و نیکوکاری و خدمات بشردوستانه در بین کودکان و افزایش آگاهی عمومی و آموزش همگانی اولیا، مربیان و کودکان منعقد شد. جمعیت هلال‌احمر پس از  آن طرح‌های مختلفی را در مهدکودک سراسر کشور دنبال کرد. به گزارش «شهروند» درحال حاضر ۳‌هزار مهدکودک همیار و ۹۰‌هزار عضو غنچه هلال‌احمر در سراسر کشور وجود دارند. در‌سال ۹۳ نیز تفاهمنامه‌ دیگری با وزارت آموزش و پرورش و معاونت پیش دبستانی این معاونت منعقد شد که براساس این تفاهمنامه کانون غنچه‌های سازمان جوانان هلال‌احمر در مراکز پیش دبستانی نیز تشکیل شد. آموزش‌های سازمان جوانان در کانون‌های غنچه هلال‌احمر تنها محدود به اعضا نیست. «طرح پای درس ماه»، یکی از طرح‌هایی است که ویژه مربیان و مدیران مهدکودک‌های کشور برگزار می‌شود، سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با هدف آشنایی با اصول، اهداف و ماموریت‌های جمعیت هلال‌احمر و آموزش مباحث دوره‌های کمک‌های اولیه را در مهدکوک‌های کشور دنبال می‌کند.

 

روزنامه شهروند