- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

یادداشت//گام به گام در مسیر خدمت به شوق ترسیم انسانیت

در روز سوم، یکی از مهمترین کارهایی که تیم خراسان شمالی و تیم های دیگر در مناطق انجام میدادند کار با کودکان بود، و اعضای تیم سحر خراسان شمالی قصد داشت نقاشی هایی که کودکان می کشیدند را جمع آوری کرده و در نمایشگاهی در کانونهای دانشجویی به فروش برساند و پول آن را برای کمک به زلزله زده ها واریز نماید.

آن روز، روز سختی بود. مجبور شدیم دو تا از روستاها که صعب العبور بود رو پیاده و بدون وسیله نقلیه حرکت کنیم، هر کدام از اعضا مقادیری از کیسه های اسباب بازی ها را برداشتیم و پیاده به سمت روستا حرکت کردیم.

بعد از اتمام کار عازم روستای دیگری شدیم که حدودا ۳۰ کیلومتر دورتر بود، سختی راه با خدمت به کودکان از بین می رفت، به روستای بعدی که رسیدیم عضوی که مسول جمع آوری نقاشی ها و وسایل بود تمام نقاشی ها مداد رنگی ها را در روستایی که پیاده رفته بودیم جا گذاشته بود و ما مجبور شدیم مجددا پیاده به آن روستا برگردیم و نقاشی ها را برداریم. به روستا که برگشتیم به صرف چای مهمان مردم مهربان آن روستا شدیم و خاطره ای به یاد ماندنی برایمان رقم خورد.

پس از بازگشت از کرمانشاه به استان در نمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بجنورد نقاشی های کودکان زلزله زده کرمانشاه را به فروش گذاشتیم و مبالغ جمع آوری شده را به حساب ۹۹۹۹۹ جمعیت واریز کردیم.

ابراهیم پرفند_ استان خراسان شمالی