درخشش استان بوشهر در اختتامیه جشنواره احسان

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر و سرود احسان با حضور برگزیدگان در استان قم برگزار شد.

به گزارش معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر؛ دو مقام سوم در بخش برادران و خواهران و کسب عنوان نمایشنامه برتر کشور در بخش خواهران و همچنین کسب عنوان شعبه برتر کشوری از عناوین بدست آماده معاونت امور جوانان استان بوشهر در اختتامیه این جشنواره بوده است استان بوشهر با ارسال آثار متعدد در ردیف استان های پر آثار قرار داشته و در سه بخش حائز رتبات برتر گردیده است.

معاون امور جوانان تصریح کرد: آثار برگزیده استان بوشهر در بخش خواهران اختصاص پیدا کرد به رتبه سوم نمایش و نمایشنامه برتر کشور و در بخش برادران هم در زمینه سرودهای جنبی در رتبه سوم قرار گرفت.

مریم آلبوغبیش افزود: برگزاری اینگونه جشنواره ها در بدنه کانون های دانش آموزی باعث بروز و شکوفایی استعداد ها و افزایش شوق کارگروهی دوستی ها میگردد.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان های بوشهر و جم از جمله شعبی بوده که در این جشنواره خوش درخشیده و این نشان از تلاش مضاعف مسئولین آن شعبه و همکاران آموزش و پرورشی بوده است که جا دارد از آنها تشکر و قدردانی کنم.

معاون امور جوانان گفت: دو مقام سوم در بخش برادران و خواهران و کسب عنوان نمایشنامه برتر کشور در بخش خواهران و همچنین کسب عنوان شعبه برتر کشوری از عناوین بدست آماده معاونت امور جوانان استان بوشهر در اختتامیه این جشنواره بوده است.