تجلیل از گروه نمایش کانون دانش آموزی استان آذربایجان غربی نخستین جشنواره ملی احسان

از کانون دانش آموزی دبیرستان عترت شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی در جشنواره ملی احسان در استان قم تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومى جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی؛ جشنواره ملی احسان در استان قم برگزار شد. در این جشنواره که از برترین های سرود و تئاتر دانش آموزی تجلیل شد، در این میان کانون دانش آموزی دبیرستان عترت شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی توانست رتبه رتبه دوم را در قسمت نمایش از آن خود نماید.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت هنردر مقوله برنامه های فرهنگی معاونت جوانان استان تاکید نمود که برنامه ریزی مناسب جهت اجرای برنامه های آموزشی، هنری در ابعاد مختلف آن در اولویت برنامه های سال ۹۷ قرار گیرد.

آذرنیوتور نیز در این خصوص اظهار داشت: جشنواره احسان یک گام مهم در جهت شروع و توسعه برنامه های فرهنگی و گسترش آن در میان جوانان جامعه است.