جلسه استانی بررسی آیین نامه مسابقات رفاقت مهر

جلسه استانی در خصوص بررسی آیین نامه مسابقات رفاقت مهر در استان ایلام برگزار شد.

به گزرش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام، بررسی و تجدید نظر در برنامه ها و بهبود روند و نحوه اجرای بررسی و مسابقات رفاقت مهر با حضور معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان، دبیران مجامع استانی کانون های دانشجویی جوانان، داوران، کارشناسان ستادی و شعب و اعضای شرکت کننده در مسابقات در محل دفتر معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان ایلام برگزار شد.

در این جلسه هر کدام از اعضابه نقد و بررسی دستورالعمل پرداختند و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح روند مسابقات توسط این افراد در چند بند انجام گرفت.