بازدید جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرج از تئاتر کمدی چای شیرین

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان کرج از حضور جوانان این شهرستان در تئاتر کمدی چای شیرین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان کرج،‌ هاشم نژاد گفت: جوانان جمعیت هلال احمر شهر کرج در راستای برنامه های فرهنگی دراین شهرستان ازتئاتر کمدی چای شیرین دیدن کردند.

هاشم نژاد اضافه کرد: اعضای جوانان با توجه به گروه های چهارگانه ای که در این شهرستان طبق آیین نامه کانون های کشور تدوین شده، در قالب گروه صلح و تفاهم و دوستی در این برنامه حضور پیدا کردند تا فرهنگ غنی هنر تئاتر را در بین عموم افراد جامعه و اعضای جوانان جمعیت نهادینه کنند.

وی در ادامه گغت: این برنامه دارای پیام های زیادی بود و به لحاظ محتوا بسبار غنی و آموزنده بود و در سطح بسیار بالایی برگزار شد.

هاشم نژاد با بیان اینکه گروه های چهارگانه جوانان در سازمان دهی جوانان نقش بسزایی دارد از این حرکت جوانان بسیار استقبال کردند.

گفتنی است، این برنامه با حضور اعضای گروه صلح و دوستی و تفاهم بین انسانها برگزار شد.