- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

شاخص ها و فرم هاي ارزشيابي طرح ايمني و سلامت مسافرين نوروزي 1393‎

 

1-پرسشنامه سنجش تست قندخون و فشارخون

2- فرم تبليغات و اطلاع رساني

3- معیارهای ارزشیابی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی (1393)

4-پرسشنامه

5- پرسشنامه مخصوص همیاران