شاخص ها و فرم هاي ارزشيابي طرح ايمني و سلامت مسافرين نوروزي 1393‎

جهت دانلود هر یک از فایل ها روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

 

1-پرسشنامه سنجش تست قندخون و فشارخون

2- فرم تبليغات و اطلاع رساني

3- معیارهای ارزشیابی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی (1393)

4-پرسشنامه

5- پرسشنامه مخصوص همیاران