ارائه گزارش فعالیت های یکساله در مجمع عمومی دیماه کانون جوانان قم

مجمع عمومی دیماه کانون جوانان قم با ارائه گزارش مصور از فعالیت های یک ساله خواهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ همزمان با آغار فعالیت های زمستانی در دیماه، مجمع عمومی ماهانه اعضای کانون جوانان خواهران قم در مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای این کانون برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم اعضا ضمن اطلاع رسانی اخبار فعالیت ها ماه گذشته ی جوانان قم، از برنامه های آتی هلال احمر در حوزه جوانان آگاهی یافتند.

همچنین در این مجمع که با موضوعات متنوع برگزار شد، مسابقات فرهنگی با حضور کارشناس کانون و مباحثی در زمینه امدادرسانی در زمان زلزله و ارائه گزارش مصور فعالیت ها در قالب کلیپ اجرایی شد و این نشست در نهایت با اهدای جوایز منتخبین مسابقات فرهنگی ماه گذشته به اتمام رسید.