با حضور رئیس سازمان جوانان برگزار شد:

جلسه بررسی نحوه اجرای برنامه های پیشگیرانه در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر موضوع اعتیاد

جلسه بررسی نحوه اجرای برنامه های پیشگیرانه در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد با حضور رئیس و معاون پژوهش و کارکنان سازمان جوانان، چند تن از اعضای جوانان و استاد حوزه پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر؛ این نشست که بر اساس تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان جوانان، وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد در خصوص بررسی نحوه اجرای برنامه های پیشگیرانه درحوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد در سازمان جوانان بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای این جلسه دکتر حبیبی با اشاره به پتانسیل های سازمان جوانان برای پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی گفت: طرح پیمان یکی از این نمونه ها بود و امسال بنا داریم در ادامه این راه آموزش های همسال به همسال را با ایجاد روش و طرحی نوین در این راستا ادامه دهیم.

رییس سازمان جوانان با بیان اینکه این آموزش ها اگر در کانون های ما آغاز شود می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، افزود: طرح های این چنینی در کانونها با بحث وتبادل نظر در بین اعضای جوانان در این کانون ها میتواند بهترین خروجی را داشته باشد .

وی ادامه داد: ارتقای تاب‌آوری جامعه یکی از اهداف مهم و اثربخش در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و باید بتوانیم در جامعه تغییر نگرش ایجاد و ارزش‌ها را ماندگارتر کنیم.

در ادامه معاون پژوهش سازمان و استاد حوزه پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه نیز توضیحاتی راجع به اجرای طرح جدید در جهت برنامه های پیشگیرانه در حوره کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر موضوع اعتیاد ارائه کردند.

عکس: مجتبی رضایی