گزارش تصویری// همدلی صمیمانه جوانان تیم های سحر سازمان جوانان گرمابخش سرمای شهرهای آسیب دیده از زلزله

نوشته های مرتبط: