گزارش تصویری// خدمت رسانی تیم های سحر سازمان جوانان در مناطق آسیب دیده از زلزله به روایت تصاویر