گزارش تصویری// ادامه تلاش تیم های سحر سازمان جوانان در حمایت روانی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق آسیب دیده از زلزله