فعالیت تیم های حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی جوانان استان اصفهان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله در ثلاث باباجانی

تیم های حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی سازمان جوانان (سحر) از استان اصفهان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله ثلاث باباجانی استان کرمانشاه مستقر شده و به ارائه خدمات بشردوستانه پرداختند.