گزارش تصویری//جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی کانونهای جوانان، دانشجویی، دانش آموزی و غنچه های هلال احمر استان همدان