بازدید میدانی رییس سازمان جوانان از سرپل ذهاب استان کرمانشاه و گفتگو با اهالی آن شهر

شما هم نظر خود را ارسال کنید