تیم های جوانان هلال احمر حاضر در کرمانشاه در حال آماده سازی کمک های مردمی برای آسیب دیدگان زلزله غرب کشور// حضور رییس سازمان جوانان و معاون پشتیبانی جمعیت در کنار آنها